Terapi og samtale

Med nærvær og interesse tilbyder jeg samtaler, der bringer nye vinkler og perspektiver på dig og dit liv – muligheder og åbninger

Terapi og samtaler der skaber forandring

Terapi og samtaler bidrager til at skabe forandring i dit liv.

Gennem samtalerne taler vi om de mønstre der former dit liv på godt og ondt og hvad du længes efter, og som giver mening til dit liv.

Der er fokus på dit indre liv, som nøglen til at skabe den forandring du længes efter. Vi undersøger de mønstre der former dine relationer, til  familie, partner, kolleger og den måde du møder verden på. Det hjælper dig til at styrke kontakt og nærvær i dine relationer.

Er du er kommet væk fra dig selv, og det der skaber værdi i dit liv, eller den du ønsker at være, skaber det forvirring og uro i mange forhold i livet, som kan forvirre og skabe utryghed. Oplever du at krav og forventninger til dig selv og andre, som er svære at leve op til, og som efterlader dig med en følelse af utilstrækkelighed og ængstelse for ikke at være god nok.

Det er livgivende og befriende at undersøge de mønstre i et terapeutisk forløb, og opleve hvordan selvbebrejdelse, selvhad og selv-utilstrækkelighed transformeres til anerkendelse og et kærligt blik på dig selv – og dem omkring dig.

Et forløb kan være et langt sejt træk, og det kan også være erkendelser og indsigter som forløses efter kort tid.

Ved at få lys på det, der bringer dig væk fra det du ønsker og længes efter, bringer det terapeutiske arbejde dig i kontakt med dig selv og skaber nye veje og mønstre i retning af det liv du ønsker.

Vi har brug for at opleve, at vi er betydningsfulde og værdifulde – det giver livsmod, energi og håb.

I  samtaleforløbet støtter jeg dig i din proces og din vej til at genfinde glæde og livsmod med nærvær og opmærksomhed, på det der hjælper dig videre i dit liv.

Livsmod og håb

Omdrejningspunktet i eksistentiel psykoterapi er at søge mening i livet, da det er grundlaget for vores livsudfoldelse, drivfkraft og  livsglæde.

Den amerikanske psykolog og psykiater Irwin D. Yalom har som terapeut og forfatter beskæftiget sig med livets eksistentielle udfordringer igennem et menneskeliv, som angst, ensomhed, sygdom og død. Og hvordan vi forholder os til  etiske udfordringer, mening, frihed og ansvar for gennem livet.

Som terapeut har han været optaget af skabe rum, nærvær og interesse i mødet med sine klienter omkring livets eksistentielle udfordringer.

Læs mere

  Livskriser og overgange i livet

  Livet har sorger og glæder til os alle. Når du oplever at miste et menneske som står dig nært. Skilsmisse eller krise i parforholdet. Når der er forandringer i dit arbejdsliv.

  Overgange i livet kan være svære.

  • Tab og dødsfald.
  • Skilsmisse eller samlivs-problemer
  • Fra ung til voksen.
  • Når du flytter hjemmefra eller bliver studerende.
  • Når du bliver forælder
  • Efterfødselsreaktioner/fødselsdepression
  • Ny livsfase eller overgangsalder.
  • Når du lever i en sammenbragt familie
  • Forandringer i arbejdslivet.

  Det kan vække uro, angst og fortvivlelse, når du skal sige farvel til én del af livet og tage nye skridt ud i det ukendte. Det kan være forbundet med sorg, smerte og fortvivlelse. Du giver slip på det du kender, og bevæger dig ud i nyt land og territorium, og du kan opleve at miste retning, mod og mening.

  Livskriser og svære relationer.

  Jeg støtter dig i at genfinde håb og mod på livet, og hjælp til at navigere i dit liv.

  Gennem nye indsigter og erkendelser opstår nye muligheder og veje for dig. Hen ad vejen hjælper det dig med at finde mening og nye begyndelser.

  Erfaring med sorg, tab og livskriser

  Sorg, tab og livkriser

  Jeg har lang erfaring med at møde mennesker i kriser af forskellig art.

  Igennem mit arbejde med sorggrupper og sorgforløb har jeg erfaring med at støtte mennesker igennem sorg og tab. Jeg har oplevet hvor livgivende det er at komme godt i gennem svære tider i livet, og hvor afgørende det er at få god hjælp og støtte.

  Sorg og tab kan vise sig i mange dele af livet og jeg har særlige erfaringer og viden om, hvordan man får god støtte til at komme godt i gang med forældreskabet og overkomme efterfødselsreaktioner.

  Det er en stor sorg at opgive drømmen om ægteskab og familie, og det er en stor livskrise at gennemgå en skilsmisse, hvor man kan have brug for for støtte til at komme godt igennem.

  Jeg støtter dig i at komme godt igennem de processer der naturligt følger med sorg og kriser i livet.

  Læs mere

  Udsnit af Lene Schmidt Petersen: “Forståelse for sandheden”

  Relationer og tilknytning til din omverden

  • Ensomhed og isolation
  • Svigt og negative mønstre i relation til venner eller i kærligheds livet.
  • Svære familierelationer

  Føler du din ensom sammen med andre? Misforstået gang på gang eller at andre ikke ser dig og dine behov. Er det svært med venskaber og at være en del af et fællesskab? Oplever du at negative mønstre gentager sig i dine relationer eller i familien. I terapien undersøger vi dine underlæggende mønstre og reaktioner i samværet med andre. Det gør vi ud fra, at vi formes og dannes af de mennesker der er omkring os på godt og ondt. Vore relationer til andre er en vigtig livsnerve, og når vi er udfordret i vores relationer til andre omkring os, bliver vi udfordret i livet. I terapien arbejder vi med, hvordan du knytter dig til andre mennesker, og hvilke behov du har i relationen til andre omkring dig.

  Psykoterapeutisk inspiration

  Den amerikanske psykolog Carl Rogers er optaget af, hvordan der kan skabes et rum for forandringer. Grundlaget for hans praksis er respekt og tillid gennem ubetinget respekt og anerkendelse.

  Hvis du kæmper med at være i relationer, kan du komme til at føle dig forkert og overmandet af skyld og skam. Du genvinder troen på dig og dit liv ved at blive mødt med respekt, tiltro og tillid.

  Læs mere