Nye indsigter skaber nye udsigter

– og åbner vej for nye stier der kan betrædes.

Jeg tilbyder:

Samtale og terapi

  • Jeg tilbyder terapi, der hjælper dig med at finde din vej og navigere i svære livsomstændigheder. Det hjælper dig i retning af det liv du ønsker.
  • Vi arbejder med, hvordan du kan bruge dit indre kompas til at finde mod og håb til at komme videre.

Konfliktmægling og konfliktløsning

  • Hjælp til konfliktløsning i familien, i parforholdet eller den sammenbragte familier,  når konflikten eller uoverensstemmelserne er kørt fast.
  • Jeg medierer gennem dialog og vi arbejder løsnings-orienteret ud fra jeres behov.
  • Jeg sikrer at I begge bliver hørt og understøtter jeres dialog. Det skaber det bedste grundlag for en gensidig acceptabel aftale.

Parterapi

  • Vi arbejder med kærlighed og kontakt i parforholdet, som styrker jer i at finde hinanden igen og skabe rammer for kommunikation og dialog der hjælper jer med at styrke jeres samliv
  • Vi undersøger de mønstre i jeres relation, som kan bringe jer fra hinanden, som grundlag for at skabe positiv forandring
  • Det udvikler jeres parforhold i en retning hvor I udvikler jer sammen og støtter hinanden