Konfliktmægling og konflikthåndtering

Hjælp og støtte til at håndtere konflikter

Rammer for konflikthåndtering

Det kræver mod og tillid at gå ind i en mæglingsproces, og der vil typisk være meget på spil for jer som parter. Derfor bruger jeg tid på at skabe en tryg ramme for forløbet sammen med jer. Vi starter derfor med at tale om, hvordan vi kan skabe de bedste forudsætninger for en brugbar dialog, som I kan se jer selv i.

Inden vi går i gang med selve mæglingen, mødes eller taler jeg med jer hver især omkring processen og forløbet.

Gennem 1-2 mæglingssessioner finder vi frem til en løsning gennem  dialog og samtale.

Som konfliktmægler sikrer jeg en proces, hvor I oplever at blive hørt, og hvor der skabes et rum for dialog. I mæglingen får I mulighed for at fortælle om jeres oplevelser og syn på sagen hver især. I vil opleve, at perspektivet på konflikten bliver foldet ud, og at nye muligheder og løsninger kommer til syne. Det skaber et grundlag for fælles aftaler, som sikrer en holdbar løsning for jer begge. Det er er jer, som parter i konflikten, der i fællesskab finder frem til en løsning, som I hver især kan forpligte jer til.

Hjælp til at håndtere konflikter ved skilsmisse, i familien eller på arbejdsplasen

Dialog og kommunikation i konflikter er afgørende

Står I i en højspændt konflikt i familien eller parforholdet, hvor I ikke kan se jer ud af det, selvom I har prøvet at finde en løsning eller få talt om det.

Oplever I at konflikten eskalerer hver gang I forsøger at tage hul på det, eller er I nået til et sted, hvor I har opgivet kontakten og trukket jer fra hinanden.

Vores måde at kommunikere på er afgørende for, hvordan vi kan komme videre, men også tit det, der for alvor er udfordrende. Værdier, interesser, vilkår eller personlige forhold kommer i spil, når vi har det svært med hinanden. Vi kan opgive kommunikationen, hvis det bliver alt for vanskeligt, og så er konfliktmægling en mulighed for at få gang i kommunikationen og dialogen, så I kan finde en løsning. Konfliktmægling handler om at finde frem til brugbare løsninger og aftaler, som begge parter er tilfredse med  – i et fortroligt rum.

Er I et par der har brug for løsninger og aftaler i jeres samliv eller ved skilsmisse?

  • Konfliktmægling er meget velegnet til familier og forældrepar omkring samliv eller v. skilsmisse, hvor kommunikationen og samtalerne er kørt af sporet. Der er meget på spil og store følelser der følger med i en skilsmisse eller aftaler omkring børn, hvor vi kan have forskellige værdier og interesser. Konfliktmægling er en mulighed for at genoptage en dialog der afspænder konflikten mellem jer og skaber rum for løsninger og aftaler.

Konfliktmægling i familier

  • Står I i en vanskelig konflikt i familien? Det kan være ved dødsfald eller sygdom, hvor der er uenighed om, hvordan situationen håndteres, eller  hvor der kan være forskellige interesser eller meninger på spil. Konfliktmægling kan sikre en god kommunikation og dialog, selv når det ser mest håbløst ud.
  • Er i kørt fast i opslidende mønstre og kommunikation mellem familiemedlemmer og har brug for hjælp til en konstruktion dialog.

Konfliktmægling og konflikthåndtering på arbejdspladsen

  • Er I kommet i konflikt på en arbejdsplads? Det kan være spændinger eller uenigheder mellem 2 kolleger eller i en afdeling, hvor kommunikationen er gået i hårdknude eller helt i stå. Det kan være mellem leder og medarbejder, hvor I har brug for en tredjepart til at sikre en god dialog.

Ring og hør nærmere om processen og forløbet.

Konfliktforståelse og konflikthåndtering

Center for konfliktløsning har igennem en årrække opbygget erfaring, viden og metoder til konfliktløsning.

Metoderne er udviklet og velafprøvede i mange forskellige sammenhænge og situationer  nationalt og internationalt.

Konfliktmæglingsmetoden er bygget op omkring 6 trin, hvor dialog og refleksion er omdrejningspunktet:

  1. Rammesætning for mæglingen
  2. Parternes redegørelse og dialog
  3. Problemformulering
  4. Brainstorm og løsningmuligheder
  5. Forhandling
  6. Aftale