Terapeutisk tilgang

Ud af det følelsesmæssige arbejde i terapien opstår nye samtaler og erfaringer  – som skaber forandring

Kommunikation, dialog og refleksion

Terapi i Odense C

Du er velkommen i min praksis, der ligger i hjertet af Odense, og danner en fin ramme for samtaler.

Her får du plads til at udforske din verden, og det der fylder i dit liv. Igennem nye indsigter og erkendelser vil du få  øje på nye åbninger og muligheder i dit liv.

Dialog og refleksion er grundlaget for min praksis. Uanset om du er et svært sted i livet, i parforholdet eller i en konflikt.

Hvem er jeg:

Jeg 56 år. Jeg bor sammen med min mand. Vi er en sammenbragt familie og har 4 voksne børn tilsammen.

Psykoterapeutisk baggrund og erfaringer

Som socialrådgiver og par og psykoterapeut har jeg en lang og bred erfaring med at møde mennesker, der er et svært sted i livet. Jeg har også erfaring med, at terapi giver håb og mod på at se nye vinkler og veje i dit liv.

Jeg har uddannet mig som terapeut over en årrække og har tilegnet mig forskellige tilgange og metoder. Jeg har løbende modtaget supervision og egenterapi som led i min faglige og personlige udvikling. Det har rustet mig som terapeut og fagperson og skærpet mit etiske ståsted. Jeg er medlem af dansk psykoterapeutforening, hvor jeg er en del af et netværk med andre godkendte psykoterapeuter.

Mine værdier og tilgange og metoder

Et godt liv er, når  vi lever  et meningsfuldt liv i overensstemmelse med vores værdier. Det styrker vores selvværd og livsglæde. Livet er livet og vi møder alle sorger og glæder. Der kan være vilkår og overgange i livet som er svære at stå i, hvor du som menneske har brug for støtte til at finde mening og håb.

Relationer og tilknytning til andre

Vi formes og dannes i vores familie og i mødet med medmennesker livet igennem, og udvikler hele tiden i de sammenhænge og relationer, som vi befinder os i. De relationer og sammenhænge vi befinder os i kan udvikle sig negativt eller blive for opslidende eller lidelsesfulde, og der bidrager et terapeutisk forløb til nye forståelser og mønstre.

Personlig bagage og baggrund

Min erfaring er, at vi har forskellige oplevelser  og erfaringer, og vi bærer alle på en bagage –  og indholdet og vægten af bagagen kan være forskellig. Bagagen kan blive for tung og efterlade os fortvivlede og magtesløse overfor at komme videre. Det letter og giver mod på livet at få lys på de svære ting –  i et terapeutisk forløb.

Sammenhæng mellem krop og psyke

Når du er udfordret i livet, slider det både på din krop og psyke,  og du vil ofte mærke en sammenhæng. Derfor giver det ofte mening at inddrage kropsligt arbejde, særligt i terapeutiske forløb.

Håb og mod

Indsigt og forståelse for din situation, dine reaktioner og de relationer og sammenhænge du befinder dig i letter, og giver dig fornyet livsmod og styrke.

Som terapeut, underviser og konsulent møder jeg mennesker i mange forskellige livssituationer. Min erfaring er, at det at blive mødt med respekt, ligeværd og interesse er grundstenen for menneskelig bevægelse, kreativitet og livsudfoldelse.

Uddannelsesmæssig baggrund

 • 1993

  Socialrådgiver

 • 2003

  Psykoterapeut - Gaia instituttet:

  • Eksistentiel og krops dynamisk psykoterapi
  • Efterfødselseraktioner
 • 2005

  Kognitiv behandler - Kognitiv Center Fyn

  – Imago parterapi
  – Motivation og forandring
  – Mindfulness

 • 2011

  Projektleder - UCL

 • 2012

  Behandling af stress

  Kursus i behandling af stress ved Nadja Prætorius

 • 2012

  Arbejdsmiljøkursus

  Arbejdsmiljø kursus ved Crecea

 • 2017

  Master i vidensbaseret socialt arbejde - AAU

 • 2018

  Konfliktmægler - Center for konfliktløsning

 • 2020

  Parterapeut

  Emotionsfokuseret parterapeut v. ICEEFT

Erhvervsmæssig baggrund

 • 1993-1997: Socialrådgiver og familiekonsulent i Svendborg Kommunes flygtningeteam
 • 1997-2001: Koordinator/Vejleder/Underviser ved AOF Odense projektafdeling
 • 2001-2002: Socialrådgiver ved Odense Universitetshospital, Psykiatrisk afdeling
 • 2002-2003: Barnevernskonsulent I Oppegård Kommune i Norge
 • 2003-2007: Behandler ved Center for Ludomani
 • 2007-2010: Rådgiver ved Børn, Unge og Sorg i Odense
 • 2010-: Underviser/lektor på Socialrådgiveruddannelsen i Odense
  • Kommunikation og samtale
  • Samarbejde, konflikthåndtering og mægling
  • Socialfaglige udviklingsprocesser og facilitering.
  • Stress og psykisk arbejdsmiljø